Politique

Amin’ny volana oktobra ny fifidianana ny filohan’ny holafitry ny mpanao gazety:

Ho fantatra amin’ny herinandro ambony io ny fitambaran’ny mpanao gazety matihanina eto Madagasikara. Tsy maintsy hovitaina iray volana aorian’io, izany hoe amin’ny volana oktobra ny fifidianana ny filoha sy ny birao hitantana holafitry ny mpanao gazety. Ho voasolo tena ao anatin’ny holafitra ny faritra 23 araky ny lalàna 2020-006 tamin’ny 1 septambra 2020 mifehy ny haino vaky jery eto Madagasikara, hoy i Jean Aimé Rambeloson, Sekretera Jeneralin’ny Vondron’ny Mpanao gazety Zokiolona sady mpikambana ao amin’ny vaomiera itambarana isasahana.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer