Brèves

Nanatanteraka fitsidihina ho fanaraha-maso ny fanajan’ny orinasa Ambatovy ny fenitra ara-tontolo iainana ireo teknisianina eo anivon’ny ONE sy ireo ratsamangaika misahana izany eny anivon’ny faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana ny 18 hatramin’ny 23 oktobra lasa araka ny fampitam-baovao avy tamin’ny orinasa Ambatovy.

Notanterahina nandritra izany ny fanaovana tomban’ezaka ny fampiharana ny drafi-pitantanana ny tontolo iainana sy ny fampiroboroboana ny lafiny sôsialy sy ireo drafi-pitantanana manokana momba ny tontolo iainana araka ny voarakitra ao anatin’ny bokinandfrikitry ny orinasa Ambatovy. Voafaritra ao anaty ny lalàna moa ny fanovana tomban’ezaka matetika toy izao. Misy ny tatitra omen’ny tompon’andraikitra aorian’izany araka ny voafaritra ao anatin’ny fahazoan-dalana eo amin’ny lafiny tontolo iainana izao fitsidihana izao.

Fitsidihana tanin’janak-hazo Ambatovy nataon’ireo mpikambana avy amin’ny CTE, ONE, CSRE faritra Alaotra Mangoro sy Atsinanana.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Voir Aussi

Fermer
Fermer