Brèves

Horaisin’ny fanjakana an-tanana ny haba sy ny hetra amin’ny fanafarana ireo angidim-by miisa roa, natao hanaraha-maso sy iadiana amin’ny andiam-balala eto Madagasikara. Vinavinaina ho tonga androany 25 novambra ireo angidim-by ireo. Ny iray kasaina hampiasaina mandritra ny enim-bolana manomboka ny 27 novambra. Ny faharoa vinavinaina hampiasaina mandritra ny dimy volana, manomboka ny voalohan’ny volana janoary 2022.

Ny tetikasa “Mihonjo” eo anivon’ny ministeran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana no manatanteraka ny hetsika hiadiana amin’ny valala ; amin’ny alalan’ny ministeran’ny Fambolena sy ny fiompiana sy ny FAO. Ny banky iraisam-pirenena no mamatsy vola ny tetikasa.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Voir Aussi

Fermer
Fermer