Brèves

Lany tamin’ny isa 55 tamin’ny Solombavambahoaka 57 tonga nifidy, ny Solombavambahoaka RAZAKANDRAINY Henri Dominique, voafidy tao Sakaraha. Kandida tokana natolotry ny vondrona IRD, nandritra ny fifidianana ny Filohan’ny Vaomiera miandraikitra ny fandinihana ireo fangatahana fampiatoana ny fitanana am-ponja sy ireo fepetra tsy ahazoana na hamerana ny fahalalahana na ny fanenjehana Solombavambahoaka.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Voir Aussi

Fermer
Fermer