Politique

90 andro ho an’ny fiovana eny anivon’ny Fitsarana : napetraka any amin’ireo Tribonaly any Antsiranana ny rindram-baiko (logiciel) hampiasaina amin’izany.

Fanamby mazava tsy maintsy tanterahina ao anatin’ny 3 volana ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana. Ny fanatrarana ny taha 70/30 no mari-drefy hita maso sy azo tsapain-tanana, 70%’ny voafonja no voatsara, 30% sisa miandry fitsarana.
Tontosa tao Antsiranana ny 24 septambra, ny fitsidihana ny fonja notarihin’ny tale jeneralin’ny Raharaham-pitsarana,­ ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER) eo anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana, RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY Salohy. Nohenoina, noraiketina an-tsoratra hoenti-mandroso sy manatsara ny asa ireo fangatahana sy fitarainana.
Ankoatra izay, tontosa koa ny dinikasa tao amin’ny Fitsarana Ambony (Cour d’Appel) niarahana tamin’ny Mpitsara sy Mpiraki-draharaha ary Mpandraharahan’ny Fonja.
Namaranana ny asa ny fanolorana ofisialy ny “logiciel” hanampy amin’ny fanatsarana sy fanamorana ary fanafainganana ny asa eo anivon’ny Tribonaly misahana ny ady atao amin’ny Fanjakana, ny Fitsarana misahana ny lafiny ara-bola ary ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer