Social

Akon’ny fitsidihana sekoly nataon’ny MEN tany amin’ny faritra Atsimo andrefana: “Maro ny fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana”.

Fanolorana tables banc vaovao tao Sakaraha (MEN)

“Latabatra fianarana miisa 60.000 no hamboarina sy haparitaka manerana ireo fianarana manerana an’i Madagasikara ho fanatsarana ny tontolon’ny fianarana”,

Nisongadina ihany koa ny nilazan’ny ministra ny fampitokisana nomen’ny filoha Andry Rajoelina ny hampitomboina ireo mpampianatra  ho lasa mpiasam-panjakana vaovao ka hisitraka izany mialoha amin’ity taona ity ireo izay manana marim-pahaizana CAE/CAP.  Namporisihin’ny ministra manokana ny fandraisan’anjara ireo mpampianatra manana io mari-pahaizana io amin’ny fisoratana anarana.

Efa voamarika  ara-pomba ofisialy tao  anatin’ny tatitry ny filakevitry ny ministra farany teo ny fiantohana ara-bola ny FEFFI sy ny fampiakarana ny teti-bola hoentina hiantohana ny “caisse école” manerana ny nosy; fantratra ary izao fa raha 204 ny isan’ ireo “cantines scolaire” amin’izao fotoana  izao dia  hiakatra ho 3.000 latsaka izany manerana an’i Madagasikara.

Raha iray hetsy (100.000) ny ankizy nozaraina sakafo teo anivon’izany cantines scolaire  izany amin’izao fotoana izao dia hiakatra 5 hetsy mahery izany aoriana ary hiatomboka amin’ity taona ity ny tetik’asa.

Ireo no santionan’ny akon’ny fitsidihina ifotony tanterahin’ny  minisitry ny fanabeazam-pirenena, Sahondraharimalala Marie MIchelle, tany amin’ny faritra Atsimo andrefana nandritry ny kabariny tany an-toerana ny 13 septambra teo.

 

 

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer