Social

APMF: Tantsambo 120 mahery, miofana ao Mananara Avaratra mandritry ny 20 andro.

124 mirahalahy ny fitambaran’ny tantsambo avy amin’ny lafy valon’ny nosy, omen’ny APMF (Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy) fiofanana ao an-drenivohitry ny distrikan’i Mananara Avaratra, faritra  Analanjirofo amin’izao fotoana  izao.

Ny familiana sambo sy ny fikirakirana ny milina samihafa ao anatiny no anofanana azy  ireo. Tanjona, hoy ny mpampiofana, ny hitandroana ny ain’ny olona entina sy ny ekipa ary ny entana ao anatin’ny sambo; eo koa ny fikajiana ny tontolo iainana, mba tsy handotoana ny fari-dranomasina.

Maharitra  20 andro ny fiofanana, izay tanterahina ao amin’ny CEG Mananara  Avaratra, nanomboka ny 25 aogositra  teo, , izany hoe efa miditra  amin’ny  andro fahafito androany. Sambany no nampiantrano fiofanana lehibe sahala amin’izao ny ao Mananara Avaratra, izay sady misy rantsan’ny APMF no manana fari-dranomasina ivezivezen’ny sambo mpitatitra  olona sy entana mianavaratra.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer