Social

Atsimo Andrefana : 1,4% no vita vakisiny miaro amin’ny Covid-19

3% ny vahoaka eto aminy faritra Atsimo Andrefana no tokony ho vita vaksiny alohany farany taona. Hatreto anefa dia mbola 1,4% no nanao izany vaksiny izany.

Manoloana izany dia hanova paikady ny avy ao aminy fitaleavamparitry ny fahasalamana eto Atsimo Andrefanaka ary tapaka fa ireo ekipa mpanao vaksiny indray no hidina eny aminy vahoaka,hanentana sy hanatanteraka ny fanaovam_baksiny. Ireo sampandraharaham-paritra isan-tsokajiny no hisantarana izany eto aminy distrika ny Toliara I.

Manoloana ny tranga iray voamarina fa mitondra ny valan’aretina Covid 19 eto aminy faritra Atsimo Adrefana dia nivory ny CRCO ka tapaka fa ho hamafisina ireo fanentanana sy ny fampahafantarana momba ny valan’aretina amin’ireo haino aman_jery eran’ny faritra Atsimo Andrefana. Manentana hatrany ny avy ao aminy CRCO ny hanajana ireo fepetra sakana mba tsy hiakaran’ny antontan’isa eto aminy faritra.

Farelle Yartina

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer