Social

Depioten’ i Morombe teo aloha Rakotomalala Lucien : ho entina any Befandriana Atsimo ny taolam-balony

Hofongarina anio ny taolam-balon’ny solombavambahoakan’ i Morombe teo aloha Rakotomalala Lucien izay nodimandry ny 07 jolay 2020. Fotoana izay nampavaivay ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara ka tsy nahafahana nampody ny razana tany antanindrazana nohon’ny hamehana ara-pahasalamana.

Eny Imerimanjaka Ambohijanaka, distrikan’Antananarivo Atsimondrano izay toerana ilevenany no hanatanterahana ny lamesa anio folakandro, mialoha ny hitondrana ny taolam-balo any Befandriana atsimo, Morombe.

Ny talata 26 oktobra izao raha ny nambaran’ny fianakaviana no hanitrihana ny depioten’ Morombe teo aloha any amin’ny tanana niaviany.

Ny solombavambahoaka Ediedy Adolphe izay laharana faharoa tamin’ny lisitra nisy azy ihany no nasolo ny depiote Rakotomalala Lucien.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer