Culture

Fampodiana ny kabeson’ny Mpanjaka Toera : hiroso amin’ny dingana faharoa

Nahitana fahombiazana ny dingana voalohany tamin’ny fakana singa ADN hamantarana ny kabeso heverina fa an’ny Mpanjaka Toera izay tehirizina ao amin’ny Musée de l’Homme Paris, Frantsa. Araka izany, hisoro amin’ny dingana faharoa ireo mpikaroka siantifika ao amin’ny Musée de l’Homme dia ny fitrandrahana ireo singa ADN ireo. Ny dingana fahatelo farany kosa dia ny fampitahana ireo singa am-pelatanana hahazoana antoka fa tena ny kabeson’ny Mpanjaka Toera no hampodiana eto Madagasikara.

Ankoatra izay, misy ihany koa ireo pitsopitsony araka ny lalàna frantsay tsy maintsy arahina anatin’izao tetikasa fampodiana ny kabeson’ity Mpanjaka Sakalava ity izao.

Fampahafantarana ireo dingana ireo amin’ny ankapobeny no nivohitra nandritra ny fivoriana ara-teknika niarahan’ny delegasiona Malagasy tarihin-dramatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo tamin’ny Tale miandraikitra ny Musée de l’Homme- Museum National d’Histoires Naturelles, Paris Frantsa sy ny mpiara-miasa aminy androany maraina.

Fampanantenan’ny Filohan’ny Repoblika izao tetikasa izao raha tsiahivina ary manan-danja ara-tantara sy ara-kolontsaina ho an’ny vahoaka Sakalava manerana ny nosy.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer