Economie

Foibe CTAS Ambovombe Androy, hanodina ny mangahazo ho Gari.

Asa mivaingana  sy azo tsapahi-tànana ara-bakiteny ny fijoroan’ny ozina foibe CTAS, ahafahana manodina ny mangahazo ho lafarina sy Gari ao Ambovombe, faritra  Androy, izay nampanantenaina ho anisan’ny vahaolana iray hisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’iny faritra iny.

Ny fitsanganana ity ozina ity ao an-toerana dia sady mizotra any amin’ny fanatanterahina  ny velirano faha-7, amin’ny alàlan’ny “One District-One Factory”, indostria iray isaky ny distrikta, fa indrindra amin’ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ny mponina  any amin’iny faritra iny izay ianjadian’ny KERE lava.

Tonga nitsidika ny fizotrin’ny asa fametrahana ity ozina ity tany an-toerana ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana,  Ramilison Harifidy, ny 12-13 septambra teo; hita araka ny sary  fa  efa  manakaiky ny fahavitan’ny asa rehetra.

Nifampidinika tamin’ireo governora  tany an-toerna ihany koa ny ministra nandritry ny dihany tany an-toerana, hijerevana ny paik’ady ilaina amin’ny fametrahana rohy amin’ny ireo tetik’asa rehetra ihantohan’ny ministera (FORMAPROD, DEFIS, AFAFI Sud, CASEF, PRADA), sy ny paik’ady amin’ny fambolena ireo vokatra mety volena any an-toerana  araka ilay vina “One District, One Product”, Distrikta  iray vokatra  iray.

Noho ny toe-tany sy ny toetr’andro misy any an-toerana dia  voaresaka matetika ho  anisan’ireo sakafo azo volena sy vokarina  any  ny sorgho, ny mil, ny Apemba, izay sady be hotrikaina no azo  tehirizina tsara.

 

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer