Economie

Hatsangana eny Ivato ny tanànan’ny hai-tao na “cité des métiers”

Hatsangana eny Ivato Ambohidratrimo ny tanànan’ny hai-tao na ”Cité des métiers”, izay mirefy 2 hektara. Antony hananganana izao ”complexe” manokana ho an’ny asa tanana malagasy izao ny hampisongadinana ny asa tanana malagasy amin’ny ankapobeny.

Eo ihany koa ny hanomezana toerana mendrika hampiroboroboana ny fahaiza-manaon’ny mpanao asa tanana sy ny vokatry ny asa tanana malagasy. Hatao mifanakaiky amin’ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato izany, raha ny vinan’ny minisiteran’ny Asa tanana sy ny Hai-tao, ary mifanila amin’ireo trano vao naorina ho an’ny daholobe.

Tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra fa tsy maintsy havoaka amin’ny haino aman-jerim-panjakana avokoa na ny tolo-bidin’ny tsenam-baro-panjakana mifandraika amin’izany, mba hisian’ny tolotra mangarahara sy hampalalaka ny fifaninanana. Voafetra hatamin’ny 30 andro ny fotoana andraisana ny tolotra avy amin’ireo orinasa matihanina handray anjara amin’izany.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer