Social

ITG : mitsipaka marindrano ny fanalan-jaza ny HKFK

Maherin’ny 34 tapitrisa ny isan’ny fanalan-jaza maneran-tany tamin’ny taona 2021 ity. Manoloana izany dia miantso ny solom-bavambahoaka ireo Hetsikin’ny Fiaraha-monina Kristianina hoan’ny Fampandrosoana (HFKF) mba tsy hanaiky ny tolo-dalàna hoan’ny fanalan-jaza.

Tsy mety amin’ny maha malagasy ary tsy mety amin’ny maha kristianina ity tolo-dalàna ity , Ary hijoro izy ireo tsy hanaiky ny fanalan-jaza na amin’ny endriny inona na amin’ny endriny inona, raha ny nambaran’izy ireo. Anisan’ny nanamafy izany ny solom-bavambahoaka, Aina Rafenomanantsoa fa voarakitra ao amin’ny lalàm-panorenana fa manan-jo hiaina ny olona iray na dia mbola any am-bohoka aza.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer