Social

ODD : hapetraka ny fiarahana miasa eo amin’ny fiaraha-monim-pirenena

Hapetraka ny fiaraha-miasan’ny fiaraha-monim-pirenena Malagasy amin’ireo sehatra rehetra hanatrarana ireo tanjona 17 ho an’ny fandrosoana lovain-jafy eto Madagasikara amin’ny taona 2030. Isan’ny tena andraikitr’izy ireo ao anatin’izany ny fanaovana ny fanaraha-maso ny fanatanterahan’ireo mpiantsehatra tsirairay avy na ny eo amin’ny sehatra tsy miankina amin’ny fanatrarana izany tanjona izany.

Handrindra ny asany eto Madagasikara no tena anton’ity hetsika natao nandritra ny 3 andro izay mifarana anio ity amin’ny fanatrarana ny tanjon’ny fandrosoana lovain-jafy. Somary mbola lavitra anefa ny ezaka raha efa 8 taona sisa no hahafahana manatratra ny tanjona.

Ity hetsika ity ihany koa no hitakiana ny fifanoloran-tanana sy fifampiresahana ary ny fifanakalozana sy fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka hafa, ao ny fitondram-panjakana, eo ihany koa ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer