Politique

RAKOTOMALALA EDMOND: MIARA-MIASA AMIN’NY FILOHAM-PIRENENA SY NY FANJAKANA MALAGASY

Antananarivo 13 avril 2021,13h50  (DDIT): Namory mpanao gazety i Dr Rakotomalala Edmond tao Ambohimifahy Fandriana, mpanao raokandro malagasy nanao fikarohana ka nahita sy namokatra ny ED1 fa efa mpiara-miasa ary miara-miasa akaiky amin’ny Filoha Rajoelina Andry sy ny Governemanta izy, ary nilaza fa ny fanjakana irery no iarahany miasa amin’ny famokarana ny ED1 fa lainga ary mpisandoka izay milaza fa iarahany miasa amin’izany.

Mifameno ny ED1 sy ny CVO hoy izy satria samy fikarohana hitan’ny mpikaroka malagasy ary samy nahasitrana sy nahitan’ny malagasy voka-tsoa na ezahan’ireo mpanohitra sy mpankahala fitondrana haratsiana aza.

Naveriny nolazaina tao fa efa mpitarika ny antoko TGV ao Miarinavaratra Fandriana efa an-taonany maro izy, noho izany dia efa niara-niasa ary mbola hiara-hiasa amin’ny Filoham-pirenena Rajoelina Andry sy ny fanjakana mijoro ankehitriny.

Diso ny filazana hoy izy fa nosakanana ny famokarana ny ED1 , satria efa herintaona no namokarana izany ary mbola mitohy hatramin’izao saingy ny fampanarahan-dalàna ny vokatra hahafahana miaro izany sy hampitomboana izany no atao ankehitriny satria efa maro ireo manararaotra mibizina sy manao hosoka.

Nomarihany fa ny Filoha ankehitriny irery no nanome lanja sy sehatra ny mpikaroka Malagasy rehetra ary nandrisika ny mpanao raokandro Malagasy hisongadina toy izao.

Araka ny voalazany dia hohatsaraina ary hitombo ny vokatra ED1 satria efa ho ara-dalàna tanteraka ary haparitaka erak’i Madagasikara ary ho arovan’ny fanjakana amin’ireo mpanao hosoka sy mpanao bizina maro samihafa mba hitandroana ny fahasalaman’ny vahoaka.

Suzetta Laplagne

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer