Politique

 Ramatoa Malala Andriamasy no voatendry ho tale iraisam-paritry ny Jirama vaovao ao Mahajanga

Antananarivo, 25 febroary 2021, 11h 10, (DDIT): Izy no hisahana izany andraikitra izany manomboka izao. Nanolotra azy tamin’ny Governoran’ny faritra Boeny ny Tale jeneralin’ny Jirama Vonjy Andriamanga tamin’ny fiandohan’ity herinandro ity, tao amin’ny birao fiasany. Ankoatra ny fifampahafantarana dia nanamafy ny fiaraha-miasa efa nisy hatrizay teo amin’ny Faritra Boeny sy ny JIRAMA ny tompon’andraikitra roa tonta. Anisany nangatahan’ny Governoran’ny faritra Boeny tamin’ny tale Jeneralin’ny Jirama ny hitadiavana fomba fanalefahana ny fandoavan’ny mpanjifa ireo faktioran’ny Jirama. Nanome toky ny tale iraisam-paritra vaovao fa vonona hampita ireo vaovao izay mandalo eo anivon’ny JIRAMA ary ny mpanjifa no homeny laharam-pamehana amin’izany.

Narindra Rafenomanana

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer