Social

Solidarité Syndicale de Madagascar : tsy mifanaraka amin’ny vidim-piainana intsony ny karaman’ny mpiasa

Mifanindry an-dalana amin’izao andro Iraisam-pirenena amin’ny fanafoanana ny herisetra atao amin’ny vehivavy dia nanao fanambarana ny eo anivon’ny ” Solidarité Syndicale de Madagascar” noho ny fahamaroan’ny vehivavy mpikambana.

Ankoatra izany dia mitaky fampitsaharana ny herisetra rehetra mianjady amin’ny vehivavy miseho amin’ny lafiny maro na ara-batana izany, na ara-tsaina, na ara-moraly ny SSM, na mpiasa miankina amin’ny fanjakana izany na tsy miankina.

Mitaky koa ny fanitsiana ny karaman’ny mpiasa tsy ankanavaka hifandanja amin’ny fidangan’ny vidim-piainana izay efa ho manodidina ny 30% raha oharina amin’ny fisondrotan-karama farany, ny taona 2019.

Nasian’izy ireo teny koa ny tokony handaniana ny sata vaovao mifehy ny mpiasam-panjakana niarahan’ny SSM tamin’ny teknisianin’ny ministeran’ny mpiasam-panjaka. Volavolan-dalàna izay mifanaraka amin’ireo fifanarahana Iraisam-pirenena” convention 151″ sy ” convention 154″ an’ny OIT izay efa nankatovin’ny tamin’ny 2018, nosoniavin’ny Filoham-pirenena tany Genève tamin’ny volana jona 2019 ary efa mipetraka ho lalàna manan-kery tamin’ny volana jona 2020.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer