Economie

VIAMO : vahaolana maharitra amin’ny fandrindrana ny fotoam-pambolena sy ny fikorotanan’ny rotsak’orana

Mihena amin’ny ampahany betsaka ny ahiahy, ny tebiteby, ny sorisory vokatry ny fikorontanan’ny toetr’andro eo amin’ireo mpamboly vokatry ny fanampiana eo amin’ny tolotra VIAMO. Tafapetraka io tolotra io, vokatry ny fiaraha miasa teo amin’ny ministera misahana ny fambolena, ny FOFIFA, ny sampandraharaha misahana ny famatarana ny toetr’andro, ny fiaraha miasa eo amin’ny allemanina sy ny vondrona  eropeanina.

Ampy ve ny rotsak’orana, be loatra ve, ara-potoana ve sa  tara? Fantatra avy amin’ny finday avy hatrany ny mikasika ireo, tsotra, mora ampiasana, afaka sitrahan’ny rehetra satria tsy andoavam-bola, na misy ihany fa tena mirary. Azo fantarina amin’ny fotoana  rehetra, n’aiza n’aiza, finday farany izay tsotra dia afaka hidirana amin’ny tolotra; manaraka ireo toro-marika voalaza rehefa avy miantso ny laharana 321;  re avokoa avy eo ireo toro lalàna mikasika ny tiana ho fantarina.

Tsy voatery maminavina arahina tebiteby sy ahiahy intsony ny toetr’andro ilain’ny mpamboly. Afaka alaharin”’izy ireo araka ny zava misy ny fotoana hanombohan’izy ireo ny-fambolena. Voly miisa 5 no voakasi’izao fomba raitra sy vaovao izao : vary na an’tanimbary na an-tanety, katsaka, tsaramaso, voanjo ary sakamalaho na sakay tany.

Manampy tanteraka ny fanapahan’kevitra tena ilaina ny fidirana amin’ny tolotra VIAMO; miandry kely raha somary tara ny rotsa-korana, haroso raha lasa mialoha, mihomana amin’ny ho mety fisian’ny tondra-drano raha be loatra, mijery ny fepetra ilaina raha tsy ampy. Tsy mbola manana atotan’isa mazava afahana  mandrefy sy manombana ny fiatraikan’ity tolotra vaovao ity ny tompon’andraikitra nefa kosa ny fahitana fa efa tafiakatra 1,3 hetsy mahery ireo antso tamin’ny laharana 321 , izany hoe eo amin’ny salan’isa 11.000 antso isak’herinandro eo hatramin’izay 2 taona nanombohana izay dia efa manambara fa efa zatra sy manavanana ireo tantsaha mpamboly ny tolotra ao anatiny ary azo hitarafana fa mahomby izany.

Ny fanadiadiana natao milaza koa fa ny 59,8% n’ireo nanontaniana dia nanambara  ny fahafam-pony.

Niatomboka ara-pomba ofisialy ny tamin’taona 2019  ny tolotra VIAMO.  Niatomboka tamin’izay dia natao ho isan-taona ny famoahana ny “calendrier culturaux” izay azo fantarina avy amiin’io tolotra VIAMO io ka ahafahan’ny rehetra, tsy ny mpamboly ihany, mijery ny vinavina izay ho mety toetr’andro.

Azo fantarina sy renesina ao ny fotoam-pambolena misy eto Madagasikara isam-paritra sy isaky ny voly. Tolotra miisa 9 no afaka renesina ao anatin’izy ity, ankoatra ny fotoam-pambolena, ao  ny fampitam-baovao maro samy hafa tafiditra amin’izany hatramin’ny ara-pahasalamana (COVID-19, fanabehazan’aizana).

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer