Brèves

Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly ny lasy fanombohana ny jaobily faha-80 taonan’ny mpanazava eto Madagasikara izay atao eny amin’ny tanàna Saint François Xavier Amabatomirahavavy. Ny vadin’ny lehiben’ny governemanta, Ramatoa Léa Ntsay, no reny mpiahy ity lasin-jaobily ity .

Notsindriany manokana nandritra ny lahateniny ny tokony hilofosan’ireo ankizy sy tanora zazavavy amin’ny fianarana, indrindra ireo mpikambana ao amin’ny Mpanazava, ny fananana fitondran-tena mendrika sy vinam-piainana, ary mijoro hatrany amin’ny fahamarinana. Ilaina ny vehivavy vanona sy vonona hanasoa ny ankohonana, ny fiangonana, ny fiaraha-monina ary ny firenena, hoy ihany ny tenany.

Araka izany dia nitso-drano ny Mpanazava rehetra Ramatoa Léa Ntsay, mba ho lasa vehivavy fakan-tahaka amin’ny fahazavana entin’izy ireo miatrika ny fiainany.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Voir Aussi

Fermer
Fermer