Brèves

Hiroso amin’ny dingana fakana ampahana tany hananganana ny Tranoben’ny Serasera sy Kolontsaina ao Ambohibary Moramanga, faritra Analanjirofo ny tomponandraikitra amin’izany. Nankatoavina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 3 aogositra izany. Tsiahivina fa ilaina ho an’ny tombontsoan’ny vahoaka ny fanaovana izany.

Hisy tombana hatao mikasika ny vidin’ny tany, hiarahana amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany mahefa mba hahafahana mamaritra ny onitra tokony homena ireo tompon’ny tany voakasika. Ny minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola no hanefa ny onitra amin’ny tompon’ny tany, aorian’ny fikarakarana taratasy sy ny pitsopitsony ara-panjakana samihafa.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Voir Aussi

Fermer
Fermer