Brèves

Ho fampiroboroboana ny fambolena vary sy voanjo ao amin’ny faritra Menabe, dia nitondra tohana ho an’ireo fikambanana mpamokatra 6 izay ahitana mpikambana 160 ny Ministeran’ny Fambolena sy Fiompiana (MINAE).

Fitaovana isan-karazany tahaka ny motoculteurs miisa 4, motopompes 4, lahersa 6, angadin’omby 11 ary masomboly vary 1 460kg sy voanjo 900 kg no azon’izy ireo tamin’izany. Andrandraina arak’izany ny fiakaran’ny vokabary ho 425 taonina ka hatramin’ny 440 taonina ho an’ity taom-pambolena Asotry  2022 ity raha 350 taonina izany teo aloha. Torak’izany koa ny voly voanjo izay hanatsara ny fidirambolan’ny mpamokatra ka vinavinaina ho hahatratra hatramin’ny 45 Taonina ny vokatra azo raha 34 Ha ny tany volena.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Voir Aussi

Fermer
Fermer