Economie

Centre de tri Antaramasina: hanodina fako 20 taonina isan’andro

 Antananarivo, 7 mey 2021, 16h08, (DDIT): Hanodina fako 20 taonina isan’andro ny orinasa iray izay naorina ao Antsaramasina -Toamasina izay antsoina oe “Centre de tri, de traitement et de valorisation des déchets”.
Ity orinasa ity izay mirefy 8000 m² dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny CUT ary tafiditra ao anatin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena hiadiana amin’ny loto sy ny” transition énergétique”.
Ireo fako voahodina dia hahazoana vokatra biolojika toy ny “pavés autobloquants, charbons écologiques, verres pillées” ary ny zezika.
Ity orinasa ity dia efa andalam-pahavitana amin’izao fotoana izao ary hiteraka asa ho an’ny Mponina ao Toamasina hoy ny ben’ny tanàna Nantenaina.
Nadia Ramiarason

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer