Social

Covid-19 : mbola vitsy ny vita vakisiny, hisy ny hetsika 100 andro

Mbola vitsy ny taham-pahavitrian’ny olona manao vaksiny eto Madagasikara. Raha 50,5 isan-jato ny tanjona hatramin’ny 2023 ary 30,95 isan-jato amin’ity taona 2022 ity. Mbola ny 47 isan-jaton’io 30,95 isan-jato io no tratra hatreto.

Manoloana izany, miditra ao anatin’ny fanentanana 100 andro manomboka androany 1 jolay ny distrikan’Antananarivo renivohitra. Hanentana ny fiangonana, ny sekoly sy ny oniversite ny tompon’andraikitra. Mitety ny faritra rehetra vory olona koa, toy ny tsena. Amin’izany no hampahafantarana azy ireo ny mahazava-dehibe ny vaksiny hoy i dokotera Rahelinjanahary Seheno, tomponandraikitry ny fandaharanasa misahana ny vaksiny eto Antananarivo Renivohitra.

Raha misy olona vonona hanao vaksiny mandritry ny fanentanana dia afaka manao izany avy hatrany. Afaka midina ifotony mampanao vakisiny ny toerana maniry hanaovana izany koa distrikan’Antananarivo Renivohitra.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer