Politique

Drafi-pirenena momba ny Fitsinjaram-pahefana miabo : mila hamoraina ny andraikitry ny fokontany sy ny kaominina

Atrikasa handrafetana ny Drafi-pirenena momba ny Fitsinjaram-pahefana miabo : “fanamafìsana sy fanamoràna ny andraikitry ny Fokontany sy ny Kaominina na koa ny Governoram-paritra no hanamora sy hanafaingana ny asa fampandrosoana eto amin’ny Repoblika” hoy ny fanehoan-kevitry ny senatera Andrianandrasana Hajaniaina Tahiana

 

Azo eritrererina ny hanamafisana ny rafitra Governoram-paritra, miampy ny fampandraisana anjara ny Fokontany sy ny Kaominina araka ny voasoratra ao amin’ny Lalàmpanorenana, raha ny nambaran’ny loholon’i Madagasikara Andrianandrasana Hajaniaina Tahiana. Fanehoan-kevitra mifandraika amin’ny fifanakalozana eo amin’ireo tomponandraikitra ifotony sy mpisehatra samihafa, amin’ny atrikasa hametrahana ny Drafi-pirenena momba ny Fitsinjaram-pahefana miabo na Plan National de Décentralisation Émergente (PNDE) manerana an’i Madagasikara.

Mifampiandry na mifanilika matetika ireo tomponandraikitra na rafitra isan-tokony manoloana ny asa tokony hatao, araka ny hita sy tsapa rehefa midina eny amin’ireo vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ny senatera, izay mpiahy azy ireo mivantana raha ny voarakitra ao amin’ny Lalàmpanorenana, hoy hatrany ny fanamafisany. “Na làlana izay fotodrafitrasa mamaha mivantana ny fahasahiranam-bahoaka dia voatery mifampiandry ireo rafitra tokony iantsoroka izany nohon’ny lalàna mifandipatra na tsy tena mazava.” Tsy vitsy ireo olom-boafidy toy ny ben’ny tanàna nampidirina am-ponja vokatry ny tsy firindràna toy izany, hoy ity senatera ity.

Navoitran’ny senatera Andrianandrasana koa fa rafitra tondroin’ny lalàna, handray anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena toy ireo voalaza ny Faritany. Tsy nampiasaina nandritra ny fotoana lava nefa izany, ka ny vahoaka malagasy sy ny mpizaika no hamaritra ny làlana mahomby, amin’ny fandravonan-kevitra aorian’ny roa volana hifanakalozana. Efa manankery rahateo, hoy izy, ny lalàna laharana faha 2021-011 tamin’ny 11 aogositra 2021 izay nankatoavana ny Lettre de Politique de la Décentralisation Emergente (LPDE) miompana amin’izany. Nankatoavin’ny Filankevitry ny minisitra omaly ny fikarakaràna ny Atrikasam­-paritra ity mandritra ny volana aogositra sy septambra.

Raha ny tatitra io hatrany, “ankoatra ny fanangonan­-kevitra avy amin’ny mpandray anjara miparitaka manerana ny Faritra 23, dia hodinihina mandritra izany koa ny asa fohy ezaka, antonona ezaka ary lavitra ezaka, hanatrarana ny tanjona napetraky ny lalàna manan-kery.” Tanjona ny handrindràna ny asa fampandrosoana miainga eny ifotony, araka ny nambaran’ny Lehiben’ny governemanta sady mitarika ny komity mpanomana, Ntsay Christian nandritra ny lahateny nanombohana tamin’ny fomba ôfisialy ny Atrikasa, teny Ivato, Antananarivo ny 28 jolay 2022 teo.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer