Economie

« Fia by Fihariana » : Tetik’asa hampiroboroboana ny fiompiana trondro

Tsapa fa mbola ambany ny tahan’ny fihinanana trondro eto Madagasikara raha toa ka 4.26kg/olona/isan-taona izany ankehitriny. Ny Minisiteran’ny Jono sy ny Toekarena manga (MPEB) dia tsy mitsahatra mitady ny paikady rehetra mba hampiakarana ny tahan’ny fanjifana sy ny fihinanan’ny malagasy hazandrano. Izany indrindra no nahatonga ny MPEB sy ny Fandaharanasa FIHARIANA hanangana ny tetik’asa « Fia by Fihariana » fifanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa ny roa tonta.

Fifanaraham-piaraha-miasa andiany voalohany izay hiompana amin’ny fanohanana ho fampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana trondro sy ny fampamokarana ny atirano amin’ireo faritra 10 hametrahana ny fanandratana ny fampamokarana ny atirano na ny ZEP (Zone d’Emergence Piscicole). Tetik’asa hiteraka famoronana asa maherin’ny 6 100 mivantana sy ankolaka, hamokarana zana-trondro Tilapia sy Karpa tsara kalitao ary manara-penitra miisa 134 000 000 izay hamaliana ny filan’ny tsena manerana ny Nosy ka hiakatra hatramin’ny 26.800 taonina isan-taona.

Marihina fa ny tahantsoroka ara-teknika ho an’ireo mpisehatra amin’ny fiompiana trondro an-dobo na an-tanimbary no anjara asan’ny Minisitera ary ny fanamorana ny fahazoan’ireo mpandraharaha ny findramam-bola amin’ny tahany 9% isan-taona kosa dia anjara asan’ny fandaharanasa Fihariana ka harahina fampiofanana amin’ny fitantanam-bola sy fitantanana orinasa madinika.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer