Economie

Jono Atsimo Atsinanana : omen’ny minisitera tosika sy fotodrafitrasa ny mpisehatra

Mitohy ny fitsidihana arahina asa, ametrahana fotodrafitrasa sy fampitaovana ary toromarika isan-karazany ataon’ny minisitry ny Jono sy ny Toekarena Manga, Mahatante Tsimanaoraty Paubert, amin’iny Faritra Atsimo Atsinanan’ny Nosy iny.

Taorian’i Vatovavy dia tao amin’ny Faritra Atsimo Atsinana ny minisitra nanomboka omaly 10 jolay. Hametrahana « Chambre froide » ny ao Betoafo, kaominina Vangaindrano, faritra Atsimo Atsinanana, mba hahafahana mampiroborobo ny rohim-pihariana mifandriakia amin’ny jono. Hisy, ny fametrahana ivon-toerana fanodinana ny vokatra anaty rano na « unité de transformation ». Notsidihana koa ny “Centre National de Recherche Océanographique” CNRO ao Vangaindrano. Notolorana fampitaovana na “kits de sécurité en mer” miisa 60 ny fikambanan’ny mpanjono miisa 04 tao Vangaindrano nandritra ity dian’ny minisitra ity.Fampitaovana atokan’ny fitondram-panjakana ho fiarovana ny ain’ny mpanjono madinika manoloana ny loza mety hitranga eny an-dranomasina.

Ho fanomezana ainga vao ny tontolon’ny fanofanana sy famokarana dia nojerena manokana ny fomba ampiroboroboana ny “Saha sekoly” ao amin’ny kaominina Soamanova, distrikan’ny Vangaindrano, Faritra Atsimo Atsinanana. Dobo 22 no hita amin’ity “Saha sekoly” ity.  izay atokana hamokarana zana-trondro, ampanatodizana sy ampiterahana ary anatavezana trondro. Ny tetikasa AFAFI-SUD no manao ny tahan-tsoroka rehetra ho an’ny mpiompy ka Karpa sy Tilapia no vokarina ao.

 

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer