Social

Nosy be : nohavaozina tanteraka ny Biraon’ny fokontany Befitiana sy ny CSBII Bemanondrobe

Tontosa ny fanarenana ny biraon’ny fokontany Befitiana sy ny CSB II Bemanodrobe ao anatin’ny kaominina renivohitra Nosy be ka ny vola madiodion’ny Faritra no nanaovana izany. Ahitana biraon’ny lehiben’ny fokontany, toerana famakiana boky , efitra lehibe fivoriana sy fandraisana olona ny fokontany vaovao ary efa misy seza sy latabatra ary ny fitaovana samihafa mampandeha azy ity toerana ity.

« Fampanantenana natao tsy maintsy tanterahina », io no nambaran’ny governora Daodo Arona Marisiky tamin’ny fanolorana ity fotodrafitrasa ity.

Ny CSB kosa dia natolotra tamin’ny fomba ofisialy ny fitaleavam-paritry ny Fahasalamana. « tsy misy distrika, kaominina, fokontany ho adino amin’ny fampandrosoana ato amin’ny faritra Diana ary ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka dia anisan’ny laharam-pahamehana » hoy ny goverinora Daodo Arona Marisiky.

Aucune description disponible.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer