A la une

PRM: “Tsy hitondra fanampiana ho an’ny JIRAMA aho fa hanome fanampiana ny vahoaka malagasy tsy manana jiro”

 

Farafahakeliny dia ny 50% ny vahoaka malagasy no hizarana ny kit-solaire mba hisitrahany hazavana.” Io no votoatin’ny kabarin’ny filoham-pirenena, Rajoelina Andry, raha namaly ny hetahetan’ny mponina ao Mandoto momba ny resaka jiro.

15% n’ny malagasy no misitraka ny jiron’ny JIRAMA nefa handaniana miliara maro ny fanampiana io orinasam-panjakana io hoy ny filoha Rajoelina. Hitodika misimisy koa amin’ny 85% n’ny mponina izay tsy misitraka hazavana araka izany ny fanampiana. « Andao avadika ny rasa », hoy ny filoha.

Momba ny fanampiana 50 tapitrisa dolara avy amin’ny Banky iraisam-pirenena, dia nitodika tamin’ny solotenan’ity banky ity ny filoha ary nilaza hoe « Aleo izahay no hitantana an’io vola io. Mila 30 tapitrisa dolara fotsiny izahay, fa homenay fahazavana ny 50% n’ny vahoaka malagasy ».

Ho an’i Mandoto manokana dia anisan’ny mampitaraina ny mponina ny jiro satria dia tapaka lava izany, ary eo anelanelan’ny amin’ny 6 ora hatramin’ny 9 ora maraina ihany dia tsy maintsy tapaka ny jiro isan’andro. Nampanantena ny goverinoran’ny Faritra fa tsy maintsy hahazo jiro ity kaominina ity. Nanambara koa ny filoham-pirenena fa hampivory ny mpiasan’ny JIRAMA rehetra amin’ny herinandro ambony, « Tsy maintsy mametraka vahaolana maharitra, ary manao velirano, ao anatin’ny fohy ezaka sy lavitr’ezaka isika », hoy izy.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer