Economie

“Titre vert” Agnarafaly-Ampotaka : mbola mila ampiana tosika ireo tantsaha

Nidina ifotony tany amin’ny tapany Atsimon’ny Nosy ny Minisitry ny Fambolena sy fiompiana RAMILISON Harifidy nijery ny fivoaran’ny fiainan’ireo tantsaha anjatony nisitraka ny tetik’asa “Titre vert” ao Agnarafaly, kaominina Ifotaka.

Hita fa mahomby ny tetik’asa. Mamokatra ireo tantsaha ary mihatsara ny fiainan’izy ireo. Na izany anefa dia hita fa mila ampiana tosika izy ireo  amin’ny fitaovam-pamokarana (matériels agricoles), hanam-pamokarana (intrants agricoles, semences,…). Tsy maintsy ampiana ihany koa faran’izay haingana ireo paompy famatsian-drano hosotroina sy hanondrahana tanim-boly miampy ny tan-tsoroka ara-teknika avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka (DÉFIS, MIONJO, PAM, Formaprod, FDA,…) mba hampitombo bebe kokoa ny vokatra vokarina hamatsiana sakafo ny manodidina ka ho lavitry ny kere sy ny tsy fanjarian-tsakafo ireo vahoaka monina ao.

Ampiana 160 indray mandeha ihany koa ireo tokatrano hisitraka ny tetik’asa. Tsy vitan’izany fa nitondra voatsirambin’ny tanana avy amin’ny fitondram-panjakana ny delegasiona notarihin’Atoa Minisitra ka nanolotra tohana ara-tsakafo ho an’ireo zoky olona sy ireo marefo any an-toerana.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer