A la une

Tsy maintsy 600 ariary ny saran-dàlana mihatra eto Antananarivo renivohitra

Manoloana ny fanambarana sy ny fangatahana nataona koperativa sasany hanondrotra ny saran-dalana ho 800 Ariary dia efa nisy ny fanambarana nataon’ny filoha Rajoelina Andry, nametra ny saran-dalana ho 600 Ar ”Ny fampiharana izany no andraikitry ny rantsa-mangaikam-panjakana rehetra. Tsy misy adihevitra intsony fa 600 Ar ny saran-dalana eto Antananarivo”, hoy ny talen’ny fitaterana an-tanàn-dehibe (DTMU), ny kaomisera Ainanirina Estel.
Tsy maintsy mandray ny fepetra mifanandrify amin’izany ny tomponandraikitra isan-tsokajiny, hoy izy. Efa nampiantso ny tomponandraikitra avy amin’ny koperativa ny minisiteran’ny Fitaterana. Efa nanomboka nanara-maso ny fiara mampihatra ny saran-dalana mihoatra ny 600 Ar koa ny tomponandraikitra avy amin’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka sy ny kaominina Antananarivo Renivohitra, nanomboka androany. ”Manome fe-potoana hatramin’ny alakamisy izao ny tomponandraikitra, hamerina amin’ny laoniny ny saran-dalana ho 600 Ar”, hoy hatrany ny talen’ny fitaterana an-tanàn-dehibe (DTMU).
Manara-maso, manome toromarika sy mampitandrina izy ireo hatramin’ny alakamisy, ho fitsonjovana ny mpanala fanadinana Bakalorea. Ny fampidirana am-balam-pamonjana no sazy voalohany ho an’ny tsy manaraka izany. Hitatra amin’ny sazy mafimafy kokoa izany aorian’izay, raha toa ka tsy misy fiovana. Nanamafy koa ny talen’ny kabinetra avy amin’ny minisiteran’ny Fitaterana, fa tsy naka fepetra ho ana olona iray na ho ana koperativa iray ny Fanjakana. ”Tsy misy hoe izay tsy tonga teny Iavoloha dia afaka manao izay tiany fa rehefa misy lalàna mipetraka dia natao ho an’ny rehetra”, hoy izy.
Mangataka ny koperativa rehetra ny tomponandraikitra mba hametaka afisy manoloana sy aorian’ny fiara milaza fa 600 Ar ny saran-dalana. ”Izay tsy misy an’izany dia heverina ho mbola mampihatra ny saran-dalana 800 Ar”, hoy ny kaomisera, Ainanirina Estel. Manentana ny olom-pirenena tsirairay avy koa izy ireo, hampandre avy hatrany ny tomponandraikitra sy ny manam-pahefana, raha misy ny fampiharana ny saran-dalana ankoatra ny 600 Ar , mba hahafahan’izy ireo mandray ny fepetra mifanandrify amin’izany.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Fermer